อัลบั้ม ผลงานก่อสร้างของ หจก.ยงประเสริฐ

  • ซุ้มประตูเมืองพลแสน จังหวัดนครราชสีมา
  • อาคารโรงละครแห่งชาตินครราชสีมา
  • ที่ว่าการอำเภอหนองบุนมาก
  • สถานีตำรวจภูธรหนองบุนมาก
  • ฯลฯ
Visitors: 68,432